Tevékenységünk

Azon szakemberek, szakmai szervezetek, termelők és lehetséges felhasználók összefogása, tevékenységük szakszerű segítése, akik hosszútávon kívánnak részt venni a hazánkban napjainkban meghonosodó, megújuló energia elterjesztésében, valamint a Magyarországon és az Európai Unió által meghirdetett pályázatok, mint felhasználható pénzforrások széleskörű megismerésében, megfelelő projektekhez való hozzárendelésben.

A mezőgazdaság jövedelmezővé tétele. A szóba jöhető alternatív termékek felkutatása, a gazdasági kultúrába való beillesztése, ezzel a mezőgazdaság kiszolgáltatottságának csökkentése, valamint a vidék természeti értékeinek megőrzése.

A megújuló energia felhasználásával a környezeti károk csökkentése.

A cél elérése érdekében az Egyesület eljár mindazon kérdésekben melyek az Egyesület és tagjainak érdekével összefüggenek. Képviseli tagjait a szükséges szakmai fórumokon.

Az Egyesület sokrétű közhasznú tevékenységében – a megújuló energiaforrások minél több területen történő széleskörű igénybevételét elősegítő gondolkodásmód és felhasználási gyakorlat megvalósulása érdekében – társadalomelemzési/beleértve gazdasági, vidékfejlesztési, szociális, egészségügyi, természetvédelmi, állatvédelemi, környezetvédelmi, környezetgazdálkodási, kulturális, közösségi, esélyegyenlőségi, kisebbségi és foglalkoztatási terület / , kutatási és fejlesztési konzultatív tevékenységet folytat, oktatásokat, képzéseket szervez, internetes honlapokat működtet, és kiadványokat jelentet meg.

Az Egyesület feladatai közé tartozik azon pályázatokból, állami vagy magán forrásokból származó támogatási lehetőségek felkutatása, és hasznosítása, amelyek az Egyesület céljainak elérését hathatósan segítik.